FORGOT YOUR DETAILS?

ایجاد حساب کاربری

مراحل اخذ نمایندگی و یا خرید عمده کالا

تکمیل فرم اطلاعات مشتری

01

دراین مرحله اطلاعات مشتری از قبیل نوع کسب و کار (فروشگاهی و یا شرکتی ) - تعداد پرسنل و ... توسط متقاضی تکمیل می گردد.با توجه به اینکه اطلاعات وارد شده توسط متقاضی ملاک بررسی شرکت می باشد ، خواهشمند است تا با صحت و دقت تکمیل کردد.

بررسی اطلاعات توسط شرکت

02

دراین مرحله درخواست متقاضی با درنظر گرفتن مواردی چون : عدم تداخل با نمایندگان دیگر در منطقه جغرافیایی مورد درخواست و بررسی شرکت ها و عمده فروشان طرف کسب و کار با متقاضی و همچنین توانایی مالی ، نتیجه نهایی مشخص و به متقاضی اعلام خواهد شد.

مذاکره حضوری

03

دراین مرحله با توجه به نوع کسب و کار و موقعیت جغرافیایی متقاضی و همچنین نحوه تسویه مورد درخواست ، برنامه ریزی جهت مذاکره حضوری صورت می پذیرد.

عقد قراداد

04

درصورت مثبت بودن نتایج ارزیابی و توافق طرفین درمذاکره حضوری مقدمات عقد قراداد انجام شده و یا درصورت پایین بودن حجم مبادلات با تضامین مورد توافق شروع کسب و کار با همکار جدید آغاز شده و نفری جدید به خانواده تاراپارس البرز اضافه خواهد شد.

تکمیل اطلاعات مشتری

 

اطالعات فروشگاه /شرکت
اطالعات مدیر فروشگاه /شرکت
لطفا درصورتی که با سایر شرکت ها و یا عمده فروشان معتبر در حوزه لوازم خانگی و بویژه ظروف آشپزخانه درحال همکاری بوده و یا قبال همکاری می کردید اشاره فرمایید:
 

 

بالا